Vesti

Sa plenarne sednice Skupštine

Petak, 22.12.2017
Skupština Republike Kosova, kojoj je predsedavao Kadri Veseli, predsednik, danas je po drugi put razmatrala N/zakona o budžetu Republike Kosova za 2018 godinu.

Nakon usvajanja predloženih amandmana funkcionalne komisije Skupština je usvojila u celosti N/zakona.

Takođe Skupština je na predlog PG LDK, usvojilo deklaraciju na osnovu koje se kažnjava uvređujući i jezik mržnje, korišćen od predstavnika ORV OVK-a o političkim ubistvima aktivista Demokratskog saveza Kosova.

Na ovoj sednici zakletvu je položio i novi poslanik Skupštine Muharrem Nitaj koji zamenjuje dosadašnjeg poslanika Agim Aliu.

 

Nga mbledhja plenare e KuvenditNga mbledhja plenare e KuvenditNga mbledhja plenare e KuvenditNga mbledhja plenare e Kuvendit