Vesti

Sa javne rasprave Komisije za zakonodavstvo

Utorak, 05.12.2017
Komisija za zakonodavstvo, mandat, imunitet, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije , kojoj je predsedavala predsednica, Albulena Haxhiu, održala je danas javnu raspravu sa temom: Dostignuća, izazovi i avanziranje u borbi protiv korupcije.

Na početku javne rasprave govorio je ministar pravde Abelad Tahirii, kao i direktor Agencije protiv korupcije Shaip Havolli.

Ovom prilikom, ministar Tahiri je istakao da je posvećen da nula tolerancije prema organizovanom kriminalu i korupciji, dok je predstavio niz n/zakona koji će se procesirati Skupštini na izmenu i dopunu, a koje se odnose na borbu protiv ovih pojava.

Govoreći o izmenama u Krivičnom zakoniku i Krivičnom postupku, on je istakao da na osnovu ovih izmena se omogućuje efikasna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.

U nastavku, kao N/zakona koji omogućava ojačavanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala pomenuo je i sprečavane konflikta interesa u vršenju javne funkcije. Pomenuo je novi Zakon o zaštiti informatora i izmenu i dopunu Zakona o državnom tužiocu, kao i niz ostalih zakona koji će ubrzo biti prosleđeni Skupštini na izmenu i dopunu, u cilju povećanja efikasnosti rada u sistemu pravde, a koji se odnose na organizovani kriminal i korupciju.

U nastavku reč je imao direktor APK Shapi Havolli. Između ostalog on je pomenuo i novi zakon koji se odnosi na ovu agenciju, prezentovao je niz podataka u vezi aktivnosti ove institucije. Objasnio je da više od 100 slučajeva APK su dostavljeni tužilaštvu i da je u ovoj godini razmatrano više od 130 slučajeva konflikta interesa. U nastavku je diskutovano i o strategiji protiv korupcije.

Betim Musliu iz Kosovskog instituta pravde je ocenio da nedostaje politička volja za borbu protiv korupcije , dok je dodao da institucije pravde su rukovođene od političkih lica. U nastavku je pomenuo i pitanje vetinga.

Predsednica Komisije Albulena Haxhiu je na početku pomenula činjenicu da su uslovi veoma loši za sudije i tužioce Kosova, dodajući da osim nezaposlenosti, jedno od velikih problema koje ima Kosovo je organizovani kriminal i korupcija.

Haxhiu je dodala da sistem pravde na Kosovu je veoma slab da bi se borio protiv korupcije i organizovanog kriminala. Dok, istakla je činjenicu da bez procesa vetinga na Kosovu, neće biti nezavisnog sistema pravde.

I Billal Sherifi, je govorio u vezi Zakona , koji se prema njemu odnosi na suspendiranje lica koja su pod optužbom i istragom. To je prema njemu protiv ustavno i neozbiljno i nikako se ne sme u toj formi proslediti Skupštini.

Korab Sejdiu je u toku svoje diskusije je istakao da je problematično govoriti o korupciji, a da ne se ne govori o pravdi, i da se govori o pravdi bez govora o mentalitetu. On je ocenio da je problem u zakonskom okviru, ali i mentalitetu.

Budžetska investicija u pravdi je prvi korak koji treba učiniti , ocenio e on.

Dok, Glauk Konjufca govoreći o njegovoj zabrinutosti kada je u pitanju korupcija i organizovani kriminal na Kosovu , pomenuo konkretan slučaj: „ Na Kosovu šef Organa za razmatranje javne nabavke u sred dana je teroriziran od onih koji žele da mu uzmu tender i nije bilo nikakvog reagovanja politike i organa pravde. To je užasno. To je situacija danas na Kosovu" istakao je između ostalog Konjufca, dodajući da ne postoji politička opredeljena u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Hajdar Beqa je istakao da treba postojati reforma u pravdi i treba povećati broj tužilaca i sudija. On je ocenio da svi trebamo doprineti borbi protiv ovij pojava pominjući i poboljšanje u zakonskoj infrastrukturi i kontroli u sprovođenju zakona.

Nga dëgjimi publik i Komisionit për Legjislacion