Vesti

Sa sednice Komisije za nadgledanje javnih finansija

Ponedeljak, 11.12.2017
Na sednici Komisija za nadgledanje javnih finansija, kojoj je predsedavao Driton Selmanaj, razmatran je N/zakona o unutrašnjoj kontroli javnih finansija br. 06/L-021.

Komisija je podržala u načelu ovaj N/zakona i preporučila je plenarnoj sednici usvajanje , dok u vezi istog formirala je radnu grupu, kojoj će predsedavati predsednik Selmanaj.

U nastavku, Komisija je razmatrala i godišnji plan rada Nacionalne kancelarije revizije za period revidiranja 2017/2018, dok je Komisija predložila i dodatne predloge u vezi ovog godišnjeg plana rada NKR. Driton Selmanaj je predložio da se revidira nivo sprovođenja ugovora između Vlade i KEDS-a, kao i subvencije za poljoprivedu, dok Mergim Lushatku je predložio da se u okviru revizije o pitanju KEDS-a revidira i pitanje faktura električne energije koje se odnosi na severni deo Mitrovice, ovi predlozi su podržani od strane Komisije.

Na samom kraju, Komisija je diskutovala u vezi razmatranja individualnih izveštaja revizije.

Nga mbledhja e Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike