Vesti

Sa sednice Komisije za javnu administraciju…

Ponedeljak, 04.12.2017
Komisija za javnu administraciju , lokalnu vlast i medije , održala je danas sednicu kojoj je predsedavao Nait Hasani, predsednik. Na ovom sastanku diskutovano je o N/zakona o nezavisnom nadzornom odboru civilne službe (NNOCS) , kao i N/zakona o glavnom gradu Republike Kosova .

Članovi Komisije su se u toku diskusije u vezi N/zakona o NNOCS složili da se obrate zahtevom Agenciji protiv korupcije i Nezavisnom nadzornom odboru civilne službe, na osnovu kojeg će se zahtevati lista članova svih bordova. Komisija će na osnovu liste članova borda nadgledati konflikte interesa kako bi eliminisala sva zakonska kršenja. Nakon diskusije N/zakona je podržan i procesiran na dalje razmatranje.

Na ovoj sednici raspravljano je i o N/zakona o glavnom gradu Republike Kosova u toku koje je odlučeno da se organizuje javna rasprava na narednoj sednici na kojoj će se pozvati sve relevantni akteri ove oblasti.

 

 

Nga mbledhja e Komisionit për Administratë Publike...