Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Buxhet dhe Financa

E Mërkure, 20.06.2018 11:00 në sallën C 203

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Qarkores se pare buxhetore 2019/01 të Kuvendit të Kosovës.
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar i Komisionit Pavarur për Media për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i Raporti vjetor financiar i Komisionit Pavarur për Miniera dhe Minerale për vitin 2017;
5. Shqyrtimi i Raporti vjetor financiar i Autoritetit Rregullativ për Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2017;
6. Shqyrtimi i Projekt-kodin nr. 06/L-006 i Drejtësisë për të Mitur dhe amendamentet e Komisionit për Legjislacion, Mandate,Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
7. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-042 për Gjak dhe Përbërës të Gjakut dhe amendamentet e Komisionit funksional për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale;
8. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-040 për Masat Mbrojtëse në Importe dhe amendamentet e Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
9. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-038 për Shërbimet Postare dhe amendamentet e komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim rajonal;
10. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës dhe amendamentet e Komisionit për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport,Inovacion dhe Ndërmarrësi;
11. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06 /L-010 për Noterinë dhe amendamentet e Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
12. Të ndryshme.

 

Procesverbali