Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sporte, Inovacion dhe Ndërmarrësi

E Hënë, 18.06.2018 11:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjes së mbajtur më 12.6.2018
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-049 për Inovacion Shkencor dhe Transfer të Dijes dhe Teknologjisë;
4. Të ndryshme.