Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

E Mërkure, 20.06.2018 10:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura më: 14.05.2018; 22.05.2018 dhe 5.06.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-042 për gjak dhe përbërësit e gjakut me amendamentet e Komisionit funksional për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës me amendamentet e Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sporte, Inovacion dhe Ndërmarrësi;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-038 për Shërbimet Postare me amendamentet e Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
6. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-040 për Masat Mbrojtëse në Importe me amendamentet e Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
7. Shqyrtimi i Projekt-kodin nr.06/L-006 i Drejtësisë për të Mitur me amendamentet e Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupcionit;
8. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-010 Notarinë me amendamentet e Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupcionit;
9. Të ndryshme.

 

Procesverbali