Vesti

Sa sednice Komisije za evropske integracije

Petak, 22.12.2017
Na sednici Komisije za Evropske integracije, koju je predsedavala predsednica Komisije, Blerta Deliu - Kodra, izveštaj je podneo Ministar unutrašnjih poslova, Flamur Sefa, o realizaciji obaveza u sklopu evropske agende. Na početku je ministar Sefa objasnio da MUP, u sklopu Nacionalnog plana za sprovođenje SSA za 2017. god. je planirao sve ukupno 98 mera, od kojih 14. su zakonodavna i 84 su mere koje se sprovode. U toku 2017. god. prema ministru, od 14 zakonodavnih planiranih mera od institucije koju predstavlja, realizovano je 5. njih, dok 9. ostalih su u toku realizacije.

Od 84. mera planiranih za sprovođenje u sklopu PKZMSA, prema ministru MUP-a, 45. njih su mere koje se neprekidno adresiraju i izveštavaju preko statističkih podataka i smatra ih realizovanima.

U celini, ministar Sefaj, rekao je da od 98. mera za koje je MUP odgovoran, do sada je realizovano 77. dok 21. su u toku realizacije.

Članovi Komisije su zahtevali objašnjenja od ministra Sefaj u vezi realizacije obaveza u sklopu evropske agende, ali inicirali su i ostala pitanja u vezi rada ovog Ministarstva i izazovima sa kojima se suočava ova institucija.

Što se menadžiranja granica tiče, prema ministru, predviđena su ukupno 16. mera za sprovođenje, od kojih su 13. realizovana i 3. su u toku realizacije.

Na inicirana pitanja Komisije, u vezi borbe protiv organizovanog kriminala, protiv terorizma i protiv narkotika, Ministar je rekao da u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, planirano je 13. mera od kojih je 10. realizovano i 3. su u toku realizacije. Dok iz oblasti borbe protiv terorizma on je rekao da 4. od 8. planiranih mera su realizovana.

Nakon izveštaja ministra, Komisija je razmatrala i podržala za usvajanje na plenarnu sednicu Nacrt zakona o standardizaciji sa amandmanima funkcionalne Komisije sa aspekta usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a.