Vesti

Sa sednice Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

Ponedeljak, 18.12.2017
Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije, kojom je predsedavala predsednica Komisije, gospodja Duda Balje, održao je danas sednicu na kojoj je glavna tačka dnevnog reda bila Diskusija u vezi Izveštaja Narodnog advokata Kosova u vezi fakturisanja električne energije,to jest potrošnja od strane četiri severnih opština Republike Kosova.

Na pomenutoj sednici, pored članova Komisije, učestvovali su i predstavnici Regulatornog ureda za energiju, na čelu sa vršiocem dužnosti predsedavajučeg Borda, g. Arsim Janova, predstavnici Institucije Narodnog advokata Kosova na čelu sa predsednikom, g. Hilmi Jašarijem, kao i predstavnik UNMIK-a i KDI-a.

Na pomenutoj sednici vršioc dužnosti predsedavajučeg Borda, g. Janova govoreći o Izveštaju Narodnog advokata Kosova u vezi fakturisanja električne energije, to jest potrošnja od strane četiri severnih opština Republike Kosova, napomenuo da od kada je Osnovni sud u Prištini doneo Odluku a Apelacioni sud u Prištini tu Odluku i potvrdio, da se ne sprovodi Odluka Regulatornog ureda za energiju u vezi fakturisanja električne energije to jest da gradjani ne plačaju fakturisanje za električnu energiju, potrošenu u četiri severne opštine Kosova. Inaće za poslednih šest godina gradjani Kosova su (u ovo plačanje ne ulaze gradjani četiri severnih opština Republike Kosova) platili ukupno 41 milion evra više na ime potrešnje električne energije. U nastavku svoga izlaganja g. Janova je napomenuo da će gradjani Kosova od 1 Decembra ove godine plačati 3.55% manje sredstava za potrošenu elekričnu energiju do neke druge nove Odluke nadležnog suda. Na kraju svoga govora g. Janova je rekao da zbog nekopletnog sastava Borda Regulatornog ureda za energiju (sada imaju samo dva člana od potrebnih pet članova) nisu u mogučnosti da donese pravosnažne Odluke u ime Regulatornog ureda za energiju i zbog toga bi trebalo da Skupština Kosova što pre trebalo da izabere još tri člana ovog Borda nebi li u punom sastavu doneli pravosnažne Odluke iz svoje nadležnosti koje imaju.

Na pomenutoj sednici članovi Komisije su postavili mnogobrojna pitanja predstavnicima Borda Regulatornog ureda za energiju a na koja su oni iscrpno i odgovorili.

 

Nga mbledhja e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur dhe Peticione