Vesti

Sa sednice Komisije za javnu administraciju ...

Ponedeljak, 18.12.2017
Komisija za javnu administraciju, lokalnu upravu i medije, na današnjoj sednici, kojoj je predsedavao Nait Hasni, predsednik, razmatrala je Godišnji izveštaj Agencije za statistike Kosova za 2016.

Načelnik Agencije za statistike Kosova Isa Krasniqi, ispred članova Komisije predstavio je Izveštaj za 2016. godinu. On je govorio o izveštaju u nekoliko odvojenih stavki, kao: Performansa, analiza prioriteta, budžet i izazovi. U vezi performanse, Krasniqi je rekao da ASK ima metodologiju rada, raspodelu statističkih podataka, pregled radnih mesta i dr. On je govorio i o prioritetima i analizama ASK, kao i budžetu ove institucije. Prema g. Krasniqi, budžet ASK nije dovoljan, stavljajući do znanja da se budžet više zasniva na volju donatora. Krasniqi je naglasio da izazov ASK ostaje nedovoljan budžet, kao i rad u veoma teškim uslovima radnika u objektu ove institucije.

Članovi Komisije postavljali pitanja za načelnika ASK u vezi prioriteta ove agencije, popisu stanovništva u 4 severne opštine, funkcionalizaciji Saveta, modernizaciji podataka, broju radnika manjinskih zajednica i dr. Takođe, Komisija je postavila potrebu podele ASK od Vlade, kako bi ova agencija nezavisno funkcionisala i suvremeno da se istoj posveti više pažnju.

Na kraju sastanka, Krasniqi je odgovarao na pitanja poslanika, pružajući neophodna objašnjenja u vezi funkcionisanja ove institucije.

Nga mbledhja e komisionit për Administratë...