Vesti

Komisija za ekonomski razvoj…

Sreda, 13.12.2017
U toku današnje sednice Komisije za ekonomski i regionalni razvoj, infrastrukturu, trgovinu i industriju, kojoj je predsedavala Sala Berisha- Shala, predsednica, na početku je razmatran izveštaj radne grupe o amandmanima na N/zakona o standardizaciji.

U toku razmatranja 19 amandmana prisustvovali su i predstavnici MTI koji su se kao i članovi Komisije , jednoglasno složili o predloženim amandmanima.

Nakon toga, u okviru Projekta pobratimljena Komisija je diskutovala o glavnim zakonodavnim izazovima i politikama, koje se odnose na proces sprovođenja Sporazuma o SP-u.

Komisioni për Zhvillim Ekonomik...