Vesti

 • Sreda, 15.11.2017

  Sekretar Krasniqi primio je grupu japanskih novinara

  čitaj više

 • Sreda, 15.11.2017

  Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

  Nacrtom Budžeta za 2018 godinu za potrebe Ministrastva za Zajednice i povratak je namenjeno ukupno 8.387.807 evra Ministrastvo Finansija je za potrebe Kancelarije za pitanja zajednica pri Kabinetu Premijera, prema Nacrtu Zakona o Budžetu Republike Kosova za 2018 godinu izdvojilo ukupno 1.275.928 evra čitaj više

 • Sreda, 15.11.2017

  Sa sednice Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

  Posle sveobuhvatne diskusije članovi Komisije su sa večinom glasova usvojili Izveštaj Institucije Narodnog advokata, za 2016.godinu čitaj više