Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

E Marte, 17.04.2018 11:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e Komisionit të mbajtura me dt. 27.03.2018 dhe 30.03.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-012 për Kryeqytetin e Republikës së Kosovës/Prishtinën, me amendamente të Komisionit funksional për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media;
4. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.06/L-31 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.02/L-31 për Lirinë Fetare në Kosovë, me amandamente të Komisionit funksional për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione;
5. Të ndryshme.