Kalendari i takimeve dhe i seancave

Vazhdimi i Seancës konstituive

E Enjte, 07.09.2017 11:00

Rendi i ditës

3. Zgjedhja e Kryetarit të Kuvendit dhe e nënkryetarëve të Kuvendit.