Kryesia e Kuvendit të Kosovës

Mufera Srbica - Şinik

Mufera Srbica - Şinik

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

    Grupi parlamentar

  • 6+

Partia

  • Partia Demokratike Turke e Kosovës (KDTP)