Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë

 • E Mërkure, 12.09.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit, të mbajtura më 07.06.2018 dhe 18.06.2018
3. Raportim i Inspektorit të Përgjithsëm të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë z. Shkëlzen Sopjani;
4. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 18.06.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:


1. Raportim i Drejtorit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë z .Shpend Maxhuni ;

 

 • E Enjte, 07.06.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur, më 04.05.2018;
3. Diskutim lidhur me viziten e Komisionit në Drejtorit rajonale të AKI-së;
4. Të ndryshme.

 • E Premte, 04.05.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit, të mbajtura më 30.03.2018, 04.04.2018 dhe 13.04.2018;
3. Informim lidhur me Platformën Vjetore të Politikes së Inteligjencës dhe Sigurisë (PVPIS);
4. Të ndryshme.

 • E Premte, 13.04.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Raportim i Zëvendësdrejtorit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, z. Latif Merovci;

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Haxhi Xhemajli Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 614; 044 205 273
 
 
Hana Bajraktari Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 674; 044 163 644