Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

  • E Marte, 22.05.2018 10:00
  • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e mbajtura me datë 02.05.2018 dhe 16.05.2018;
3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për PVF-të e Autoritetit të Aviacionit Civil për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për PVF-të e Organit Shqyrtues të Prokurimit për vitin 2017;
5. Shqyrtimi i raportit të Auditimit të Përformncës për "Menaxhimi dhe shfrytëzueshmëria e aplikacionit e-Pasuria";
6. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
  •  

    Mbledhja e Komisionit

    E Marte, 22.05.2018 10:00
     

Kontaktet

 
Antigona Ibraj Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 625; 044 178 235
 
 
Mehmet Simnica Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 668; 044 418 107