Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës

 • E Premte, 04.05.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

Raportimi i Ministrit të Punëve të Brendshme z.Bejtush Gashi

 

 • E Marte, 24.04.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e komisionit e mbajtura me datë 27.03.2018;
3. Diskutim rreth raportit të Komisionit Evropian për Kosovën për vitin 2018;
4. Shqyrtimi i raportit vjetor të Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2017;
5. Të ndryshme.

 

 

 • E Premte, 30.03.2018 13:30
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:


Diskutim lidhur me situatën e sigurisë pas ngjarjes së datës 29.03.2018;

 

 • E Enjte, 29.03.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e komisionit e mbajtura me datë 23.03.2018;
3. Shqyrtimi i raportit me amendamente për Projektligjin Nr.06/L-026 për Azil;
4. Shqyrtimi i raportit me amendmente për Projektligji nr. 06/L-036 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-219 për të Huajt;
5. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 27.03.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e komisionit të mbajtura me datë 06.02.2018, 07.02.2018 dhe 21.02.2018;
3. Raportimi i Drejtorit të Përgjithshëm i Policisë së Kosovës z.Shpend Maxhuni për raportin vjetor të punës për vitin 2017;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Nur Çeku Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 603; 044 300 100
 
 
Zare Aliu Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 628; 044 454 891