Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

 • E Marte, 16.01.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e datës 22.12.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr.06/L-019 për Standardizim;
4. Shqyrtimi i Vendimit të Qeverisë nr.17/21 datë 22.12.2017 për emërimin e anëtarëve të Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë;
5. Miratimi i Raportit vjetor të Punës së Komisionit për vitin 2017;
6. Miratimi i Planit të Punës së Komisionit për vitin 2018;
7. Te ndryshme;

 

 • E Premte, 22.12.2017 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e datës 12,13 dhe 15.12.2017;
3. Shqyrtimi i Strategjisë së Energjisë të Republikës së Kosovës 2017-2026;
4. Raportim i ministrit së Zhvillimi ekomomik z.Valdrin Lluka, lidhur me prioritetet e ministrisë;
5. Te ndryshme;

 

Procesverbali
 • E Premte, 15.12.2017 09:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Adresimi para Komisionit i Drejtorit të Sekeratriatit të Komunitetit të Energjisë z.Janez Kopaç, lidhur me gjendjen aktuale të përputhshmërisë me Traktatin e Komunitetit të Energjisë, nga ana e Kosovës;
3. Te ndryshme;

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 13.12.2017 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Diskutim rreth sfidave kryesore legjislative dhe politikave lidhur me procesin e MSA-së, me Projektin e Binjakzimit;
3. Te ndryshme;

 

Procesverbali
 • E Marte, 12.12.2017 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 30.11.2017;
3. Njoftim i Komisionit nga Zyra e Rregullatorit për Energji - ZRRE, rreth Vendimit të Gjykatës së Apelit për pezullimin e Vendimit të ZRRE-së (V-399-2012), dhe vështirësitë me të cilat po ballafaqohet NP KEK, në nxjerrjen e linjitit, si pasojë e mos zhvendosjes së shtëpive në fshatin Shipitullë dhe Hade;
4. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Operatorit të Sistemit, Transmisionit dhe Tregut - KOSTT sh.a, për vitin 2016;
5. Te ndryshme;

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 •  

  RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2017

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal - Plani i punës së Komisionit për 10-12.2017

  E Enjte, 26.10.2017 00:00 Shpalo »
   

Kontaktet

 
Armend Ademaj Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 627; 044 768 600
 
 
Muhamet Morina Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 642; 044 208 234
 
 
Besim Haliti Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 622; 044 613 370
 
 
Veton Raci Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 649; 044 510 066
 
 
Nurie Morina Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 646; 045 283 862