Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sporte, Inovacion dhe Ndërmarrësi

 • E Hënë, 17.09.2018 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 10.9.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-102 pёr Ratifikimin e Marrëveshjes për Pjesëmarrjen e Kosovës në programin Evropa Kreative për Mbështetjen e Sektorëve Kulturorë dhe Kreativë.
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-073 për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës nga viti shkollor 1990/91 deri në vitin shkollor 1998/99;
5. Të ndryshme.

 • E Hënë, 10.09.2018 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura më 4, 10, 11, 18, 23 dhe 25.7.2018;
3. Shqyrtimi i raportit me rekomandime për Projektligjin nr.06/L-049 për Inovacion Shkencor dhe Transfer të Dijes dhe Teknologjisë;
4. Shqyrtimi i raportit të punës së Komisionit për sesionin pranveror 2018;
5. Shqyrtimi i planit të punës për sesionin vjeshtor 2018 dhe caktimi i prioriteteve ;
6. Të ndryshme.

 • E Mërkure, 25.07.2018 10:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-095 për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Komisionit Evropian dhe Kosovës mbi pjesëmarrjen e Kosovës në "ERASMUS+", Programin e Unionit për Arsim, Trajnim, Rini dhe Sport
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-073 për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës nga viti shkollor 1990/91 deri në vitin shkollor 1998/99;
4. Të ndryshme.

 • E Hënë, 23.07.2018 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Takim i Komisionit me anëtarët e Këshillit Shtetëror të Cilësisë të AKA ;
3. Të ndryshme.

 • E Mërkure, 18.07.2018 10:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Takim i Komisionit me rektorët e Universiteteve Publike;
3. Të ndryshme.

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Lule Ymeri Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 618; 044 131 505
 
 
Shaip Goxhuli Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 643; 044 214 640