Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sporte, Inovacion dhe Ndërmarrësi

 • E Premte, 09.11.2018 10:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 22.10.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2003/24 për Sport i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-075 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2003/24 për Sport;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-116 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-090 për sponsorizime në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-118 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05/L-075 për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive;
6. Të ndryshme.

 • E Hënë, 05.11.2018 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjes së mbajtur më 12, 15, 17.10. 2018;
3. Raportim i ministrit të MKRS;
4. Të ndryshme.

 • E Premte, 02.11.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjes së mbajtur më 12, 15, 17.10. 2018;
3. Raportim i ministrit të MKRS;
4. Të ndryshme.

 • E Hënë, 22.10.2018 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Takim i Komisionit me anëtarët e Akademise së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës;
3. Të ndryshme.

 • E Premte, 19.10.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 15.10.2018;
3. Raportim i ministrit të MKRS lidhur me sfidat dhe prioritetet e Ministrisë;
4. Të ndryshme.

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Lule Ymeri Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 618; 044 131 505
 
 
Shaip Goxhuli Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 643; 044 214 640